Stadgar för samfällighetsförening - en guide

Att starta en samfällighetsförening har blivit allt vanligare. Till exempel kan sommarstugeägare bilda en samfällighetsförening och gemensamt äga exempelvis skog och mark i det närliggande området. Det skapar en tydlighet och det kan definitivt också ge en bättre känsla, trygghet och gemenskap. Men det är också ett beslut som kan leda till bittra konflikter, bråk och olika tvister.

Att skapa stadgar för en samfällighetsförening är en viktig del av att i framtiden kunna driva allting framåt på ett mer friktionsfritt sätt.

Stadgarna visar tydligt vilka rättigheter - och skyldigheter - varje medlem har och de visar också vilka regler som finns att rätta sig efter.

Dokumentet skapar en större möjlighet till en bra drift och en positiv anda inom föreningen. Det är således viktigt att man får med några viktiga stadgar och här tänkte vi snabbt gå igenom några av dessa. Innan dess dock så bör man även peka på vikten av hjälp.

Viktiga stadgar att få med i samfällighetsförening

Att anlita en juridiskt sakkunnig person som bistår med goda råd och ger värdefulla tips är att säkerställa att ingenting hamnar mellan stolarna. Ju mer ingående man är, desto mindre framtida friktion kommer att dyka upp. Tänk även på att stadgarna måste ligga i linje med och följa de lagar och regler som finns i Sverige. Vad gäller? Läs stadgarna!

  • Rätt information. Se till att samtliga medlemmar finns med och att rätt information vad som gäller med exempelvis tomter, area, gemensamma områden, fastigheter och så vidare.
  • Inledning. Namnet på samfällighetsföreningen och mål och syfte med densamma ska inleda dokumentet.
  • Medlemskap. Vilka är medlemmar, vilka är berättigade att bli medlem och hur mycket kostar ett medlemskap? Se även till att klargöra vilka skyldigheter och rättigheter som finns vad gäller exempelvis skötsel och tillgång till områdena inom föreningen. Vad händer om någon inte följer stadgarna? Definiera och klargör!
  • Organisation. En viktigt punkt. Vilka ska sitta i styrelsen - och hur väljer man personer till denna? Vilka befogenheter har styrelsen och vilket ansvar åligger de som är med? Tydliggör! Viktigt är även att klargöra vad som gäller för möten - hur kallas man, vad gäller för närvarorätt och vilken majoritet krävs för att rösta igenom olika förslag?
  • Områden och tillgång till dessa. Gå igenom tydligt vilka områden som är gemensamma och hur tillgången till dessa ser ut. Hur ska underhållet, servicen och städningen se ut?
  • Ekonomi. Hur ska föreningens budget sättas upp och följas? Kostnadsfördelning är också en viktig del av stadgarna: hur delar man upp kostnaden för framtida renoveringar och reparationer - och andra åtgärder? Även revision bör finnas med i stadgarna. Beskriv tydligt hur föreningens ekonomi och finanser ska revideras.
  • Ändringar och tolkningar. Kan man i framtiden ändra stadgarna och vad krävs - majoritet, exempelvis - för att detta ska vara möjligt? Viktigt är även att få med vad som gäller vid tolkningsfrågor och tvister och hur sådana ska hanteras.
  • Uppsägning och upplösning. Definiera tydligt förfarandet vid uppsägning av medlemskap och vilka konsekvenser ett sådant kan få. Samma sak vid en framtida upplösning av föreningen. Hur ska tillgångar och egendom fördelas då?
  • Antagande av stadgarna. Samtliga medlemmar ska signera, godkänna och anta de skrivna stadgar som finns i dokumentet.
Vi genomför grundlig flyttstädning med RUT-avdrag och kvalitetsgaranti.
3 Aug 2023