Bli av med vägglöss | Tips om vägglöss-sanering | Kostnad

Läs om hur du kan bli av med vägglöss. Är sanering lösningen eller finns medel mot vägglöss eller en fälla? Även info om spridning av vägglöss.

Hur blir man av med vägglöss?

Vårt ökade resande har inte enbart fördelar. I skuggan av att vi får se mer av världen, uppleva nya saker och se nya kulturer, lära oss språk och så vidare så finns det även några negativa sidor. Primärt - och mer abstrakt för många - så handlar det om miljöförstöring; denna större del lämnar vi dock åt sidan för ett mer greppbart sådant som kan komma med dig hem efter en resa till ett varmare land.

Det som kan komma att ligga i din resväska är nämligen av det slag att det kommer att påverka din boendemiljö till det sämre, att bostaden känns ofräsch och att du - och hela din familj - dessutom kan blir skadade. Vi ska tala lite om vägglöss.

Öppen resväska

Vägglöss har under senare år gått från ett icke-problem till ett väldigt stort sådant i Sverige. I början av 1900-talet så gjorde man stora förändringar i byggnationer för att förhindra uppkomsten av vägglöss - man byggde tätare, lät inte stora springor vara och man satte tapet; samtliga dessa metoder gjorde att vägglössen kom att minska radikalt. I början av 50-talet så var vägglössen i Sverige i stort sett utrotade. Nu dock så har en kraftig ökning skett och det är just resorna till Sverige - från ett varmare klimat - som ställer till det. Några intressanta siffror gällande vägglöss och bekämpningen av dessa ser ni här:


2004 - Det här året skedde ett par hundra bekämpningar

2007 - Ökningen nådde tusentalet

2010 - Antalet vägglöss och bekämpningarna steg ytterligare några tusen till antalet

2013 - ungefär 10 000 bostäder i Sverige var drabbade av vägglöss

2016 - Här hade antalet stigit till 40 000 fall av vägglöss.

En skrämmande utveckling som tydligt har drabbat våra större städer. Stockholm är värst och har ungefär tio gånger fler rapporterade fall än Göteborg. Malmö å sin sida ligger på andra plats där man har ungefär det dubbla antalet rapporterade fall av vägglöss.

Vägglöss fälla - finns det medel mot vägglöss?

Det man kan säga angående vägglöss och hur man blir av med dessa är att det kräver tid - och att det i de flesta fall kan komma att krävas expertis. Upptäcker du vägglöss i ditt hus så kan du prova några metoder som ser ut som följer:

 • Rödcederolja. Du kan prova att spraya lister, springor och sängen med rödcederolja. Detta medel tar dock inte död på vägglöss - det kan, vid tur, få dessa att försvinna från din bostad.

 • Fällor. Det finns renodlade fällor för vägglöss. Dessa brukar dock, tyvärr, smaka mer än de kostar. De fångar och dödar vägglöss - men då det handlar om ett extremt antal samt en stor förökning - varje hona kan lägga tvåhundra ägg under en livstid - så är det sällan ekonomiskt hållbart att köpa en vägglöss-fälla.


Som sagt dock: det är svårt - för att inte säga omöjligt - att på egen hand sanera bort vägglöss. Upptäcker du sådana så krävs det krafttag.

Vägglöss - sanering är det bästa alternativet

Vi nämnde tidigare att det kan komma att krävas ren expertis för att utrota vägglöss och det innebär att du får vara beredd att ringa en saneringsfirma för att låta denna göra en rejäl sanering av din bostad. En sanering ser ofta ut på följande sätt:

 • Du städar och plockar undan. Men, du ska inte storstäda - saneringsfirman måste kunna göra en ordentlig inspektion; något som ofta sker med känsliga nosar tillhörande lushundar.

 • Sanering sker. Används kemikalier så får du inte beträda rummet på ungefär två timmar. Skulle er familj ha barn under två år - eller i övrigt känsliga personer - så bör ni hålla er borta i ungefär ett dygn.

 • Du ska inte våttorka på ungefär fem veckor. Detta då kemikalierna som använts vid saneringen ska ligga kvar och torka ut vägglössen

 • Alla dina textilier ska behandlas. De ska tvättas i sextio grader. De ska frysas in i en temperatur om - minst - arton minusgrader. De ska värmas genom torktumling i femtio minuter.

Obäddad säng

Just värme, tvätt och kyla är gångbart då det kommer till vägglöss och sanering av sådana. Generellt så kan man säga att om man inte använder kemikalier så kommer man från företagets sida att använda kyla och värme som metoder för att döda vägglössen. Värme genom speciella tält som placeras ut i bostaden och kyla genom speciella maskiner.

Kostnad för sanering av vägglöss

Då det kommer till priset för en sanering så är några faktorer i spel och har en påverkan på priset:

 • Hur drabbad är du? Hur mycket vägglöss finns, hur stor spridning har skett och i vilka rum?

 • Vilket företag anlitar du? Det skiljer mycket i pris mellan olika saneringsföretag.

 • Vilken metod måste användas och hur mycket arbete krävs?


Rådet är att du hör dig för hos olika saneringsföretag och ber dem komma med en offert. En viktig del gäller dock försäkring och vilket ansvar du kan ha gällande vägglöss. Vi kan säga att du bor i en bostadsrätt som är drabbad av vägglöss och att du kontaktar styrelsen för att meddela detta. Skulle man här inse att vägglössen spridit sig till andra lägenheter i fastigheten så kan du faktiskt ställas som ansvarig och få betala kostnaden för sanering även i dessa lägenheter.

Bor du i en hyresrätt och samma scenario utspelas så kan du till och med bli vräkt - om hyresvärden bedömer att du hanterat frågan på ett bedrägligt sätt och att du är ansvarig, genom bristande hygien, för att vägglöss spridit sig. Oavsett vilket: kontakta din styrelse/hyresvärd direkt då vägglöss upptäcks och kontakta även ditt försäkringsbolag - i många fall täcks kostnaden av den hemförsäkring.

Det kan - med tanke på den kraftiga ökningen i Sverige - vara läge att försöka inkludera vägglöss och sanering i din försäkringspremie.

Tecken på vägglöss och hur vägglöss ser ut

Bild på vägglus

Vägglöss är nattdjur och de gömmer sig i din säng eller i dina möbler  - i springor, håligheter och andra öppningar. Vägglöss ser ut som en äppelkärna och är ungefär 4-5 millimeter långa; du kan se dem med blotta ögat.

De gömmer sig under dagen och då skymningen kommer de fram för att äta - något som din kropp kommer att känna av. Vägglöss lever nämligen av blod och har du sådana i ditt hus så kommer alltså du och din familj att duka fram en festmåltid varje gång ni lägger er.

Det är också därför vägglöss för med sig sådana obehag - till skillnad mot andra skadedjur såsom exempelvis silverfiskar - så orsakar de alltså skada utöver att de är äckliga att se och veta om att de finns.

Här följer några tecken och symptom på att ditt hem och du drabbats av vägglöss:

 • Du ser spillning i sängen

 • Du ser sår och rodnader på din kropp. Det kan dock vara så att ingenting syns på dig; det handlar om hur pass känslig man är.
 • Du kan upptäcka rester efter hudömsningar i dina möbler/din säng

 • Det finns blodspillning i sängen


Ser du liknande tecken så bör du direkt agera innan vägglössen får spridning. Ring en saneringsfirma och - om så är fallet - din hyresvärd/styrelse.

Hur sprids vägglöss?

Som sagt, vårt alltmer ivriga resande till varmare länder har gjort att vägglössen fått fäste i Sverige. Även invandring har, av naturliga skäl, varit bidragande och av exakt samma skäl - varmare klimat, en öppnad väska och en ankomst till Sverige.

En tredje anledning till spridning beror på att många handlar med begagnade möbler.

Köper du exempelvis en fåtölj från en secondhand-butik så är det inte omöjligt att denna pjäs har vägglöss boende i sig; vägglöss som därefter alltså flyttar in i din bostad.

Så förhindrar du spridning av vägglöss

Det går alltså inte att utrota vägglöss på egen hand och det bästa sättet att undvika att drabbas - det är att agera lite smartare vid både resa och i sitt hem. Här följer några tips om hur du ska tänka:

 • Är du ute och reser så ska du aldrig ställa din resväska öppnad mitt på golvet. Förvara den högt upp - vägglöss är usla klättrare - och håll den stängd. Prova även att spruta in rödcederolja i den - både före och efter resan - då vägglöss avskyr den doften.*

 • Kläderna du har med dig på resan ska förvaras i väskan - använd aldrig byrån.

 • Titta på sängen. undersök om det finns spår av blod/spillning eller skinnömsning i sängen och i resåren. Om så är fallet - be om att få byta rum direkt.


Efter resan så ska du tvätta alla kläder och textilier i 60 grader. Känsligare tyger ska du lägga i en plastpåse och förvara i frysen i sju dagar. Du kan även använda ett värmeskåp för att döda eventuella vägglöss - 60 grader i max en timme. Resväskan ska alltid dammsugas och du ska även se till att byta dammsugarpåse efteråt - en dammsugarpåse som ska läggas i frysen under några dagar innan du slänger den.

Det senare - gällande dammsugarpåsen - är intressant. Normalt så slänger du denna efter användning, men eftersom vägglöss sprids så pass snabbt så måste den “saneras” i frysen innan den kastas.

Vi ska även säga att detta även gäller för möbler och andra textilier. Släng aldrig en möbel eller säng som du vet är drabbad av vägglöss - den måste saneras innan och där en saneringsfirma bör kontaktas. Och: ta aldrig upp en möbel från exempelvis grovsoprummet utan att du undersökt den innan.

Vägglöss - spridning via kläder?

En positiv sak är att vägglöss inte sprids genom kläder. Det finns ingen risk att du drabbas av vägglöss om du sitter bredvid en person på tunnelbanan som har vägglöss i sitt hem. Däremot så bör du, som sagt, vara vaksam efter en resa och tvätta dina kläder i sextio grader.

Du bör även lägga plaggen - de som kanske enbart klarar 40 grader - i en plastpåse och förvara dessa i frysen. Detta kan även vara en god idé om du köpt plagg begagnat från en secondhandbutik - tvätta/frys in först - använd sedan.

Fler tips om skadedjur

Bli av med silverfisk

Mal och andra skadedjur i garedroben

 

 

Vi genomför grundlig flyttstädning med RUT-avdrag och kvalitetsgaranti.
4 Jan 2018