Kondens mellan fönster

Så får du bort kondens mellan fönster

Kondens på fönster kan dyka upp på insidan, utsidan och även mellan glasen. Kondens kan uppstå av flera olika orsaker, men i grunden handlar det om att fuktig luft kommer i kontakt med en kall yta – i detta fall fönstret.

Det är fysikens lagar som bestämmer detta och därför finns det ingen lösning som alltid fungerar. Men den bästa lösningen mot kondens är en väl fungerande ventilation och fönster med god isolerande förmåga.

Inre kondens är något som ofta uppstår på gamla fönster under vintertid. Detta beror på att fönstret isolerar dåligt och att det inre glaset har en lägre temperatur än det övriga rummet. Andra orsaker till kondens kan vara dålig ventilation, hög luftfuktighet eller gardiner som hindrar luftcirkulation från exempelvis radiatorer som står under fönstret.

få bort kondens mellan fönster

Fönster ska tåla luftfuktighet

Fönster är tillverkade för att tåla regn och fukt på utsidan. På insidan är det en annan sak, här är fukten mera problematiskt. Om ett fönster har invändig kondens under en längre tid kan det leda till skador. Vad ska man då göra för att undvika dessa problem? Det bästa är självklart att byta till moderna, välisolerade och energieffektiva fönster.

Om det uppstår kondens mellan glasen på ett fönster med 2+1-konstruktion så är orsaken att varm inomhusluft läcker ut mellan bågarna. Då uppstår kondens på insidan av det yttre glaset. Energifönster är ofta extra sårbara för detta eftersom ytterglaset är väldigt kallt. Lösningen på kondens mellan fönstren är att justera ventilationen för att skapa ett undertryck i rummet så att den varma luften inte kan tryckas ut. Eftersom värme stiger kan fönster på de övre våningarna i ett hus vara med utsatta för detta.

Allt måste vara korrekt monterat

Det är dessutom viktigt att fönstren är korrekt monterade, det får inte finnas några glipor och alla stängningspunkter ska fungera ordentligt.

Om det uppstår kondens mellan glasen i isolerfönster så är anledningen att fukt tagit sig igenom förseglingen. När du byter ut en trasig ruta mot en isolerruta är det viktigt att hålla alla utvändiga ventilationsöppningar fria från smuts och snö. På det sättet säkrar du en god luftcirkulation mellan ytter- och innerbågen.

Utvändig kondens är oftast ett gott tecken

Utvändig kondens är oftast inget problem utan snarare ett bevis på att isoleringen fungerar som den ska. Moderna energifönster hindrar rumsvärmen från att stråla ut. Då blir det yttre fönstret mycket kallare än ett sämre fönster. Men vid vissa temperaturer och väderförhållanden kan det uppstå ett läge då fönstret är kallare än utomhustemperaturen och då blir det kondens. Men detta är inte skadligt utan ett bevis på allt är som det ska. Kondensen försvinner oftast framåt morgonen när solen börjar skina och temperaturen stiger.


Andra liknande artiklar

Kalka av kaffebryggaren | 10 tips som underlättar

Hur får man bort mal från garderoben?

Rengöra plast | Tips & råd

Vi genomför grundlig flyttstädning med RUT-avdrag och kvalitetsgaranti.
14 Sep 2021