Grannsamverkan mot brott

I den här artikeln tittar vi lite på Grannsamverkan mot brott och hur det fungerar. Grannsamverkan är ett mycket effektivt vapen mot inbrott i villaområden.

Om du är på gång att flytta till en villa finns stor chans att det i kvarteret finns någon form av Grannsamverkan för att hjälpas åt att upptäcka suspekt aktivitet i området. Att tillsammans med sina grannar göra något tillsammans för att minska risken för framför allt inbrott är både enkelt och effektivt, samtidigt som det ökar trivseln i kvarteret.

Vad är Grannsamverkan?

Grannsamverkan är en metod som först uppkom i USA på 70-talet och sedan har spridit sig över världen. Det handlar i grund och botten om ett samarbete mellan Polisen, kommunen och de boende i ett område och syftar till att öka de boendes vaksamhet och kunskap om brottsrisk i sitt område.

I ett område med Grannsamverkan fungerar en av de boende som kontaktperson mellan Polisen och de boende, och mottar regelbundet information från Polisen om aktiviteten i området och vad som är bra att tänka på för tillfället. Kontaktpersonen sprider sedan vidare informationen till de boende.

grannsamverkan mot brott

Undersökningar har visat att i områden där man satt igång med Grannsamverkan har brottsligheten minskat med i genomsnitt en fjärdedel. Det är inte bara inbrotten som minskar utan även andra brott som skadegörelse, rån och överfall. Ett bostadsområde där det finns Grannsamverkan blir tryggare och trivsammare att bo i.

Så kommer ni igång med Grannsamverkan

De som har störst chans att upptäcka och förebygga brott i ett område är inte polisen utan de boende själva. Därför måste de boende också engagera sig för att Grannsamverkan ska kunna fungera effektivt. Det första steget mot Grannsamverkan i ditt kvarter är alltså att kolla med grannarna hur många som är intresserade. För detta kan du skicka ut en enkät eller ännu hellre gå runt och prata med grannarna.

Det kommer alltid att finnas grannar som inte vill delta i Grannsamverkan, men om majoriteten av de boende är intresserade så räcker det gott. Då blir nästa steg att kontakta Polisen. Den som är kontaktperson går sedan en utbildning hos Polisen och ni får information och dessutom skyltar att sätta upp i kvarteret som visar att här har ni Grannsamverkan. Intervjuer med dömda brottslingar har visat att Grannsamverkan har en avskräckande effekt för den som tänkt göra inbrott i ett område.

Ökar tryggheten och trivseln i kvarteret

Grannsamverkan handlar om att göra de boende i ett område mer vaksamma. Med detta menar vi “sunt nyfikna” och överlag mer medvetna om vilka deras grannar är, när de brukar vara hemma, vilka som brukar besöka dem och så vidare. Man meddelar grannarna om man ska resa bort, och man vidtar även åtgärder för att göra sitt hus mer inbrottssäkert, som att installera lås på fönstren, rörelseaktiverad utomhusbelysning och så vidare.

Ett område där man tillämpar Grannsamverkan blir tryggare och de boende upplever så gott som alltid att det blir bättre sammanhållning i kvarteret och att man verkligen lär känna sina grannar. Så även om Grannsamverkan kräver engagemang så är det mycket man får tillbaka i form av trivsel och trygghet.

Andra artiklar om flytt

Flyttstädning av tomt och garage

De vanligaste misstagen vid flyttstädning

Hårdare krav på flyttstädning i Stockholm jämfört med övriga landet

Din städfirma i alla väder
22 Jun 2020